Sanacija objekata

IZBOR OBJEKATA

Izbor objekata koji će biti sanirani u okviru projekta „Energetska efikasnost“ obavljaće se u tri godišnja kruga na osnovu tehničkih podataka o objektu (potrošnja energije, vrsta goriva, moguće uštede, broj korisnika i sl.) i rezultata preliminarnih energetskih pregleda. Prilikom izbora poštovaće se i ravnomjerna regionalna zastupljenost.

U toku pripreme projekta Ministarstvo je uputilo dopis svim opštinama i gradovima u Republici Srpskoj, putem koga su imali prilike da kandiduju objekte koje smatraju prioritetima, uz dostavljanje odgovarajućih tehničkih podataka. Ukupno je kandidovano 250 objekata iz ukupno 51 opštine i grada.

Na bazi tehničkih podataka o kandidovanim objektima izvršen je izbor objekata na kojima će biti izvršeni preliminarni energetski pregledi. Ukupno je planirano sprovođenje oko 65 preliminarnih pregleda. Na bazi podataka iz sprovedenih preliminarnih pregleda, izvršiće se selektovanje oko 35 objekata koji će biti sanirani.

U saradnji s konsultantima Svjetske banke na osnovu dostavljenih tehničkih podataka izabarno je, u skladu s navedenim kriterijumima, 14 objekata koji su prioritet i za te objekte su urađeni preliminarni energetski pregledi.

Memorandumi o razmijevanju za unaprjeđenje energetske efikasnosti potpisani su 28.09. 2015. godine. Na osnovu rezultata energetskih pregleda, Upravljački odbor projekta donio je odluku da se u prvoj fazi implementacije projekta mjere za unapređenje energetske efikasnosti sprovedu na sljedećim objektima:

Oblast zdravstva i socijalne zaštite:

 1. Bolnica Foča – centralna zgrada
 2. Bolnica Prijedor zgrada „A“ – Psihijatrijska bolnica
 3. Bolnica Zvornik

Oblast prosvjete i kulture:

 1. OŠ „Aleksa Šantić“, Banjaluka
 2. OŠ „Sveti Sava“, Novi Grad
 3. OŠ „Petar Kočić“, Mrkonjić Grad
 4. OŠ „Sveti Sava“, Bileća
 5. OŠ „Sveti Sava“, Brod
 6. SŠ „28. juni“, Istočno Sarajevo
 7. Studentski centar, Trebinje
 8. JU Osnovna škola „Drinić“

II KRUG:

Memorandumi o regulisanju odnosa u vezi sa unapređenjem energetske efikasnosti u objektima koji su predviđeni odlukama Upravljačkog odbora donesenim na II sjednici, potpisani su u četvrtak, 7. aprila 2016. godine u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske.

Potpisnici Memoranduma su ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Srebrenka Golić, predstavnici drugih nadležnih ministarstava, predstavnici gradova/opština i predstavnici krajnjih korisnika – direktori škola, bolnica i sl.

U drugom krugu izabrano je ukupno 12 ustanova za sanaciju:

Oblast prosvjete i kulture:

1. Srednjoškolski centar „Đuro Radmanović“ Novi Grad

2. Studentski centar Trebinje, Akademija likovnih umjetnosti Trebinje i Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje,

3. OŠ „Nikola Tesla“ Prnjavor,

4. OŠ „Sveti Sava“ Zvornik, stara i nova škola,

5. Gimnazija „Sveti Sava“ Prijedor,

6. OŠ „Sveti Sava“ Kozarska Dubica,

7. Prirodno- matematički fakultet Banjaluka,

8. Gimnazija „Filip Višnjić“ Bijeljina,

 

Oblast zdravtsva i socijalne zaštite:

1. JZU Bolnica Trebinje

Ostalo:

1. JU NP Nacionalni Park „Kozara“ Prijedor,

 

III Krug:

Memorandumi o razumijevanju za unaprjeđenje energetske efikasnosti sa predstavnicima 10 opština/gradova i 12 direktora javnih ustanova koje su izabrane za sanaciju u trećem krugu projekta Energetske efikasnosti potpisani su 15.06.2016. godine. Izabrani objektu su:

Oblast zdravstva i socijalne zaštite:

 1. Bolnica Foča – paviljon A, C, D, E,
 2. 2. Dom zdravlja Banja Luka, objekat Poliklinike

Oblast prosvjete i kulture:

 1. OŠ „Dositej Obradović“, Doboj
 2. OŠ „Mladen Stojanović“, Laktaši
 3. OŠ „Petar Kočić“, Ugodnović, Teslić
 4. OŠ „Vuk Karadžić“, Banja Luka
 5. OŠ „Danilo Borković“ Gradiška
 6. JU Stručna i tehnička škola Derventa
 7. OŠ „Desanka Maksimović“, Ribnik
 8. OŠ „Nemanja Vlatković“, Šipovo

Ostalo:

 1. PU „Pčelica“, Kozarska Dubica