Санација објeката

ИЗБОР ОБЈЕКАТА

Избор објеката који ће бити санирани у оквиру пројекта „Енергетска ефикасност“ oбављаће се у три годишња круга на основу техничких података о објекту (потрошња енергије, врста горива, могуће уштеде, број корисника и сл.) и резултата прелиминарних енергетских прегледа. Приликом избора поштоваће се и равномјерна регионална заступљеност.

У току припреме пројекта Министарство је упутило допис свим општинама и градовима у Републици Српској, путем кога су имали прилике да кандидују објекте које сматрају приоритетима, уз достављање одговарајућих техничких података. Укупно је кандидовано 250 објеката из укупно 51 општине и града.

На бази техничких података о кандидованим објектима извршен је избор објеката на којима ће бити извршени прелиминарни енергетски прегледи. Укупно је планирано спровођење око 65 прелиминарних прегледа. На бази података из спроведених прелиминарних прегледа, извршиће се селектовање око 35 објеката који ће бити санирани.

У сарадњи с консултантима Свјетске банке на основу достављених техничких података изабарно је, у складу с наведеним критеријумима, 14 објеката који су приоритет и за те објекте су урађени прелиминарни енергетски прегледи.

Меморандуми о размијевању за унапрјеђење енергетске ефикасности потписани су 28.09. 2015. године. На основу резултата енергетских прегледа, Управљачки одбор пројекта донио је одлуку да се у првој фази имплeментације пројекта мјере за унапређење енергетске ефикасности спроведу на сљедећим објектима:

Област здравства и социјалне заштите:

 1. Болница Фоча – централна зграда
 2. Болница Приједор зграда „А“ – Психијатријска болница
 3. Болница Зворник

Област просвјете и културе:

 1. ОШ „Алекса Шантић“, Бањалука
 2. ОШ „Свети Сава“, Нови Град
 3. ОШ „Петар Кочић“, Мркоњић Град
 4. ОШ „Свети Сава“, Билећа
 5. ОШ „Свети Сава“, Брод
 6. СШ „28. јуни“, Источно Сарајево
 7. Студентски центар, Требиње
 8. ЈУ Основна школа „Дринић“

II КРУГ:

Меморандуми о регулисању односа у вези са унапређењем енергетске ефикасности у објектима који су предвиђени одлукама Управљачког одбора донесеним на II сједници, потписани су у четвртак, 7. априла 2016. године у Административном центру Владе Републике Српске.

Потписници Меморандума су министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Сребренка Голић, представници других надлежних министарстава, представници градова/општина и представници крајњих корисника – директори школа, болница и сл.

У другом кругу изабрано је укупно 12 установа за санацију:

Област просвјете и културе:

1. Средњошколски центар „Ђуро Радмановић“ Нови Град

2. Студентски центар Требиње, Академија ликовних умјетности Требиње и Факултет за производњу и менаџмент Требиње,

3. ОШ „Никола Тесла“ Прњавор,

4. ОШ „Свети Сава“ Зворник, стара и нова школа,

5. Гимназија „Свети Сава“ Приједор,

6. ОШ „Свети Сава“ Козарска Дубица,

7. Природно- математички факултет Бањалука,

8. Гимназија „Филип Вишњић“ Бијељина,

 

Област здравтсва и социјалне заштите:

1. ЈЗУ Болница Требиње

Остало:

1. ЈУ НП Национални Парк „Козара“ Приједор,

 

III Krug:

Меморандуми о разумијевању за унапрјеђење енергетске ефикасности са представницима 10 општина/градова и 12 директора јавних установа које су изабране за санацију у трећем кругу пројекта Енергетске ефикасности потписани су 15.06.2016. године. Изабрани објекту су:

Област здравства и социјалне заштите:

 1. Болница Фоча – павиљон А, Ц, Д, Е,
 2. 2. Дом здравља Бања Лука, објекат Поликлинике

Област просвјете и културе:

 1. ОШ „Доситеј Обрадовић“, Добој
 2. ОШ „Младен Стојановић“, Лакташи
 3. ОШ „Петар Кочић“, Угодновић, Теслић
 4. ОШ „Вук Караџић“, Бања Лука
 5. ОШ „Данило Борковић“ Градишка
 6. ЈУ Стручна и техничка школа Дервента
 7. ОШ „Десанка Максимовић“, Рибник
 8. ОШ „Немања Влатковић“, Шипово

Остало:

 1. ПУ „Пчелица“, Козарска Дубица