ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА/РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У БиХ (Bosnia Energy Efficiency Project – BEEP)
УСЛУГЕ ИНДИВИДУАЛНИХ КОНСУЛТАНАТА
Кредит бр. IDA 5538 BA
Набавка бр. P143580-BA-BEEP-5538BA-IC-CS-19-60-RS

Босна и Херцеговина је добила кредит од Свјетске банке за потребе финансирања Пројекта енергетске ефикасности у БиХ (BEEP), а дио средстава ће се искористити за плаћање услуга индивидуалних консултанта. У овом случају се односи на ангажовање индивидуалног консултанта-правног експерта за потребе анализе сложених правних питања са фокусом на потенцијално пилотирање модела Јавно-приватног партнерства (ЈПП) за финасирање мјера енергетске ефикасности у области зградарства у Републици Српској, у оквиру Пројекта BEEP. Пројекат BEEP проводи Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
Индивидуални консултант-правни експерт треба да изврши анализу тренутно сложеног правног стања са фокусом на потенцијално пилотирање модела Јавно-приватног партнерства (ЈПП) у РС који би био кориштен за истраживање, развој и имплементацију одрживог финансијског модела Јавно-приватног партнерства, а према потребама и захтјевима Клијента.

Заинтересовани кандидати морају испуњавати ниже наведене услове:

 1. Диплома правног факултета (са најмање 240 ECTS), а предност ће имати кандидати који имају положен правосудни испит;
 2. Приказано најмање 7 година релевантног професионалног искуства у области права са посебним знањима локалне правне регулативе; са посебним искуством у области енергетске ефикасности или пожељно искуство у области Јавно-приватног партнерства (ЈПП).
 3. Напредно познавање рада на рачунару (MS Word, Excel, Power Point);
 4. Одлично познавање енглеског језика.

Документација коју је потребно доставити:
• Потписана радна биографија (CV) од стране заинтересованог кандидата на српском језику

Индивидуални консултант ће бити изабран у складу са правилима Свјетске банке који су дефинисани у Смјерницама Свјетске банке: Избор и ангажовање консултаната у оквиру IBRD зајмова и IDA кредита и донација за потребе зајмопримаца Свјетске банке (јануар 2011. год.).

Више информација можете добити путем мејла на адресу [email protected] или на број телефона 051 339 528, од 09.00 до 14.00 часова.

Заинтересовани кандидати морају доставити потписану радну биографију на ниже наведену адресу до 29.08.2019. год. до 16.00 часова.
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
Јединица за управљање пројектом
Трг Републике Српске 1
IV спрат, канцеларија бр. 17
78000 Бања Лука/Република Српска, Босна и Херцеговина
н/р Јоване Татић
Тел: + 387 51 339 513, Факс: + 387 51 339 719
Email: [email protected]
Број: 15.05-360-16-303/19

ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА/РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У БиХ (Bosnia Energy Efficiency Project – BEEP)
УСЛУГЕ ИНДИВИДУАЛНИХ КОНСУЛТАНАТА
Кредит бр. IDA 5538 BA
Набавка бр. P143580-BA-BEEP-5538BA-IC-CS-18-62-RS

Босна и Херцеговина је добила кредит од Свјетске банке за потребе финансирања Пројекта енергетске ефикасности у БиХ (BEEP), а дио средстава ће се искористити за плаћање услуга индивидуалних консултанта. У овом случају се односи на ангажовање индивидуалног консултанта за потребе завршетка веб странице за Пројекат BEEP, за потребе Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. Индивидуални консултант за потребе завршетка веб странице Пројекта BEEP треба да ажурира постојећу веб страницу и да заврши израду веб странице Пројекта BEEP према потребама и захтјевима Клијента.

Заинтересовани кандидати морају испуњавати ниже наведене услове:

 1. Предност ће имати кандидати који посједују диплому из области информационих технологија, комуникација, графичког дизајна или сродних студијских области (180 ECTS) ;
 2. Приказано најмање пет година релевантног искуства у изради и успјешном функционисању веб страница, тј. листа препорука од најмање три слична задатка (листа препорука треба да садржи информације о клијентима, описе задатака, вриједност уговора и периоде извршења, те пратеће доказе о задовољавајућем извршењу током извршења задатка од стране корисника, уколико су доступни).
 3. Одлично познавање српског језика, у говору и писму и добро познавање енглеског језика.
  Документација коју је потребно доставити:
  • Потписана радна биографија (CV) од стране заинтересованог кандидата на српском и енглеском језику

Индивидуални консултант ће бити изабран у складу са правилима Свјетске банке који су дефинисани у Смјерницама Свјетске банке: Избор и ангажовање консултаната у оквиру IBRD зајмова и IDA кредита и донација за потребе зајмопримаца Свјетске банке (јануар 2011. год.).

Више информација можете добити путем мејла на адресу [email protected] или на број телефона 051 339 494, од 09.00 до 14.00 часова.

Заинтересовани кандидати морају доставити потписану радну биографију на ниже наведену адресу до 10.06.2019. год. до 16.00 часова.

      Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
Јединица за управљање пројектом
Трг Републике Српске 1
IV спрат, канцеларија бр. 17
78000 Бања Лука/Република Српска, Босна и Херцеговина
н/р Јоване Татић
Тел: + 387 51 339 513, Факс: + 387 51 339 719
Email: [email protected]

Број: 15.05-360-16-201/19

Усвојен Акциони план за енергетску ефикасност у БиХ

На приједлог Министарства спољне трговине и економских односа, Вијеће министара Босне и Херцеговине јучер је усвојило Акциони план за енергетску ефикасност у БиХ за период 2016 – 2018, чиме је БиХ испунила преузету обавезу из Уговора о Енергетској заједници, као значајан сегмент реформског процеса у области енергетске ефикасности.

Више

За зелену економију у БиХ 17 милиона еура

У оквиру Програма финансирања зелене економије за западни Балкан на располагању ће бити кредитна линија од 85 милиона еура, од чега је за Босну и Херцеговину намијењено 17 милиона еура.

Више

Зелени послови’ отварају могућност за 4000 нових радних мјеста у БиХ

Данас је у сарајевском хотелу „Еуропе“, у оквиру пројекта „Зелени економски развој“ (Green Economic Development, GED), који проводи УНДП уз подршку Владе Шведске, а у сарадњи са партнерима пројекта – Министарством вањске трговине и економских односа БиХ, Фондом за заштиту околиша ФБиХ, Фондом за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС, Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, Федералним министарством околиша и туризма и Федералним министарством просторног уређења, представљена студија „Зелени послови“.

Више