Симпозијум о енергетској ефикасности

За симпозијум је пријављено 100 учесника, а биће одржана предавања и презентације у вези са стањем у регулаторним оквирима Републике Српске и примјени савремених технологија у пракси.

У 12 часова симпозијум ће отворити министарка за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Сребренка Голић.