“Зелени хотели” – плава Планета

Посљедњих година широм свијета “ничу” зграде озелењених кровова, фасада или ентеријера.

У појединим градовима, девастирана подручја се реконструишу изградњом паркова на “мостовима” изнад кровова кућа и зграда, или постављењем вертикалних башти преко читавих фасада које личе на права зелена умјетничка дијела.

Осим тежње да се објекат окружи и уклопи у пејзаж, дизајнери веома успјешно уводе пејзаже у објекте или зграде буквално утапају у природу симулирајући структуре терена и зеленила.

Да би, осим што изгледају “зелено”, овакви објекти заиста заслужили тај епитет треба да буду изграђени у потпуности у складу са еколошким стандардима. Појмови који се најчешће повезују са овом врстом зграда су: енергетска ефикасност, пасивна кућа, зграда острво, обновљиви извори енергије. То у суштини значи да објекат мора да буде пројектован и изграђен у складу са својом околином и климатским условима, као и добро топлотно изолован како би потребна количина енергије за гријање и хлађење била минимална. За потребе утрошка енергије препоручују се обновљиви извори, као што су сунчева енергија, геотермалне воде или вјетар. Материјали који се користе приликом грађења треба да буду еколошки, потпуно безбједни за кориснике и околину. У току експлоатације објекти не смију негативно утјецати на околину, емитовањем било какве врсте загађења, било у виду штетних гасова, загађених отпадних вода или свјетлосног загађења.

У процес пројектовања и изградње “зелених” објеката обично су укључени сертификовани стручњаци. Поједине државе имају званично усвојене стандарде за област еколошке изградње. Код нас се најчешће срећемо са LEED стандардима и сертификатима у вези са грађевином и архитектуром.

У области хотелијерства, такође постоје стандарди који се могу испунити да би се приступило званичним асоцијацијама “зелених хотела”.

 

И зелени и штедљиви


Појам ”зелени хотел” је шири од појма „зелена архитектура“. Он подразумjева све елементе зелене градње, али је у све то укључена и комплетна услуга. Када се изгради нов објекат или постојећи адаптира у складу са прописаним стандардима, комплетна менаџерска структура, као и остало особље мора бити едуковано да ради и понаша се у складу са захтjевима „зеленог хотела“. Сви елементи услуге која се у хотелу пружа су обухваћени. Средства за одржавање и чишћење просторија, средства за прање рубља и средства за личну хигијену морају бити нешкодљива за околину и биоразградива. Такође, пожељно је да се у хотелским ресторанима служи храна од намирница из органског узгоја.

Количина воде и електричне енергије која се троши строго је прописана у складу са капацитетима објекта. У том смислу објекат може бити дизајниран као „паметна кућа“, што значи да путем сензора прима спољне утицаје и реагује у складу са њима. Када се у просторији постигне одређена температура, системи грiјања и хлађења аутоматски реагују, уколико је инсолација висока, застори се аутоматски спуштају или навлаче. Посебан елемент у оквиру „паметних кућа“ јесте и систем за наводњавање и одржавање зеленила.

 

Све популарнији озелењени кровови


Појам “зелени хотел“ подразумjева да сам објекат и његово окружење буду богато озелењени. Осим зеленила које је у директном контакту са тлом, у хотелима се може узгајати зеленило у посудама – жардињерама или контејнерима, или у виду вертикалних башти. Озелењени кровови су, исто тако, веома популарни у савременој архитектури. Ове трендове прате и произвођачи хортикултурних елемената и узгајивачи биљака. На тржишту су у понуди готови, типски системи за озелењавање кровова, као и готове посуде и конструкције за вертикалне вртове. Њихова поента јесте да се веома једноставно полажу на постојеће подлоге и слажу попут пузли.

Класичне кровне баште и жардињере радиле су се са слојевима хидроизолације, дренаже од шљунка са дренажним цевима, слојева геотекстила (као заштите од продирања корjења биљака у конструкцију) и хумусног слоја. Од дебљине хумусног слоја зависи које врсте биљака се могу садити, те се у односу на то кровне баште дијеле на интензивне или екстензивне. Данас умjесто класичних слојева могу се користити префабриковане, углавном пластичне структуре, док се умjесто земље могу користити субстрати.

Овакви, нови системи имају бројне погодности. Осим што им је уградња бржа и једноставнија, дренажни слојеви су оптимизовани да задрже онолико воде и влаге колико је биљкама потребно, а да не дође до труљења, док је субстрат далеко лакши од хумусне земље, а једнако хранљив за биљке. Тежина слоја земље, тј. субстрата је посебно важна, нарочито код доградњи и адаптација постојећих објеката, како би конструкција зграде могла да издржи кровне баште или жардињере.

 

Хотелски вртови као споменици културе!


Оно што је веома важно за све поменуте врсте зеленила јесу системи заливања. Пожељно је да буду аутоматски, по систему „кап по кап“, како би се биљкама обезбjедио потребан ниво влаге, а ипак постигла уштеда у количини утрошене воде.

Када се одабере систем и врста баште, остаје једино да се добро укомпонују биљке. У рукама дизајнера хортикултурног уређења високо и ниско дрвеће, грмови, пузавице, перене, цвjетнице, полегуше могу формирати својеврсно уметничко дijело, али и простор од којег застаје дах. О томе свjедоче и примjери хотелских вртова који су сврстани у споменике културе.

Биљке, баште, зелени кровови умногоме утичу позитивно на окружење, као и на потрошњу енергије у објекту, уколико је њихова садња планирана и намjенска. Неспорно је да зелене тампон зоне штите од буке, претjеране инсолације љети, налета вјетрова зими, док зелене фасаде и кровови пружају додатну термичку изолацију згради.

Уз све предности „зелене градње“ и „зелених хотела“, уз обучене менаџере и особље, можемо имати хотел који штеди воду и енергију, не загађује околину отпадом. На овај начин хотелијерима се смањују трошкови експлоатације и одржавања, али и чува предивна Плава Планета.

извор:turistickisvet.com