Основан Зелени клуб у БиХ

Група заступника са свих нивоа власти у Босни и Херцеговини, у сарадњи са Школом за политичке студије Већа Европе у Босни и Херцеговини и уз подршку Немачког друштва за међународну сарадњу (GIZ), основала је Зелени клуб који ће радити на јачању јавног дијалога у области енергетике, питањима из области обновљивих извора енергије, климатских промена, енергетске ефикасности и заштите животне средине.

У фокусу пажње Клуба наћи ће се разумевање и имплементација директива и обавеза наспрам Европске уније и Енергетске заједнице, јачање капацитета изабраних и именованих званичника, као и законадавне активности на различитим нивоима власти у споменутим областима.

У наставку свога рада Клуб ће бити отворен за приступање и активни ангажман и других изабраних званичника са свих нивоа власти како би се што брже и ефикасније испунио један од циљева, да се расправа о овим веома значајним питањима, али и одлучивање о истима, врати у парламенте на свим нивоима.

извор: energetika.ba