Приходи Фонда за заштиту животне средине око 7,4 милиона КМ

Директор Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске Срђан Тодоровић навео је да је Фонд прошле године остварио укупне приходе од накнада у износу од око 7,4 милиона КМ.

Образлажући извјештај о извршењу плана рада и финансијског плана Фонда за прошлу годину, Тодоровић је навео да је Фонд остварио расходе у износу од око 3,7 милиона КМ и мањи су у односу на усвојени финансијски план за око 56 одсто.

У овом извјештају наводи се да је нераспоређени вишак расхода над приходима за текућу годину, према годишњем рачуну за 2016. годину, утврђен у износу од око 3,7 милиона КМ, док је нераспоређени вишак прихода над расходима Фонда из претходних година /период 2007-2015. година/ износио око 1,5 милиона КМ.

“У 2016. години Фонд је одобрио и уговорио коришћење средстава у износу од око 1,7 милиона КМ за 60 пројеката у подручју заштите животне средине и енергетске ефикасности”, рекао је Тодоровић.

Према његовим ријечима, укупна вриједност одобрених и уговорених пројеката износи око 2,5 милиона КМ, а учешће Фонда у укупној вриједности ових пројеката је 67 одсто.

Фонд је реализовао и финансијске обавезе за пројекте из области заштите животне средине, који су одобрени одлукама Владе Републике Српске у износу од 604.500 КМ.

Према овом основу, постоје неизмирене обавезе Фонда у износу од 25.000 КМ, које се преносе у ову годину.

Фонд је успио да обезбиједи ефикасно функционисање и остваривање планираних циљева кроз уредан систем наплате прихода Фонда, те ефикасно и рационално трошење прикупљених средстава.

Овакав резултат остварен је захваљујући и сталној интерној контроли, мјесечној анализи прихода и расхода и праћењу ликвидности пословања.

 

(Srna)