Завршена настава програма обуке за лица која врше енергетски преглед зграда

22.12.2015. године заршена је настава за прву групу полазника Програма обуке за лица која врше енергетски преглед зграда.

Наставни садржај обуке у трајању од 60 часова дефинисан је по сљедећим тематским цјелинама:

 1. Енергетско цертификовање у Републици Српској,
 2. Техничка регулатива у Републици Српској,
 3. Енергетика и физика зграде,
 4. Основе грађевинарства, конструкција зграда и материјали,
 5. Системи гријања, хлађења, вентилације, климатизације и расвјете,
 6.  Анализа постојећег стања енергетске ефикасности у зградарству,
 7. Израда извјештаја,
 8. Практични примјери провођења енергетског прегледа зграда.

Провјера стеченог знања извршена је полагањем испита 28.12.2015. године, а оцјену о стеченим знањима и вјештинама дала је Испитна комисија.

Полазници наставе Програма обуке за енергетски преглед зграда који су успјешно положили испит су:

 1. Зоран Аџић,
 2. Драган Антуновић,
 3. Тања Ашкрабић,
 4. Владимир Барош,
 5. Далибор Бјелица,
 6. Драган Бурсаћ,
 7. Јасминка Сладојевић,
 8. Горан Димитрић,
 9. Младен Драгосав,
 10. Марко Драшковић,
 11. Милица Газибарић,
 12. Маја Хрваћанин,
 13. Бориша Јанковић,
 14. Горан Јевтић,
 15. Предраг Јованић,
 16. Недељко Курилић,
 17. Никица Мандић,
 18. Дамир Матановић,
 19. Бранимир Микаћ,
 20. Радислав Мишић,
 21. Сања Пајуновић,
 22. Горана Пашалић,
 23. Горан Пашић,
 24. Драгана Попић,
 25. Раденко Поповић,
 26. Сретко Сладојевић,
 27. Милан Стојаковић,
 28. Зоран Стојановић,
 29. Невена Шпирић,
 30. Мићо Тепић,
 31. Горан Видовић,
 32. Стево Ждрња и
 33. Нина Прешић

Након одслушане обуке те положеног испита, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију моћи ће полазницима издати лиценце за вршење енергетског прегледа зграда. Лиценца за вршење енергетског прегледа зграда издаје се физичким лицима са лиценцом за израду или ревизију техничке документације или грађење, стечену према одредбама Закона о уређењу простора и грађењу.

На овај начин се стичу услови за вршење енергетских прегледа зграда и издавање енергетских цертификата у Републици Српској.

(ekofondrs.org)