Nova pravila građenja u RS – Sertifikat diže cijenu

Svaka nova zgrada veća od 200 kvadratnih metara moraće da ima energetski sertifikat. Bez te potvrde, kojom će se utvrđivati minimalni uslovi koji se odnose na energetsku efikasnost kao što su termoizolaciona fasada, način zagrijavanja i slično, nijedan objekat neće moći da dobije upotrebnu dozvolu, a samim tim ni da se prometuje na tržištu.

Energetski sertifikat izdavaće stručnjaci koji će pregledati zgrade, a čija obuka počinje uskoro.

“Stručnjaci će uraditi „energetski pregled“, odnosno utvrditi kakva je izolovanost objekta, kakvi su otvori, stolarija, da li je objekat „utopljen“ i ne rasipa energiju i na koji način se zagrijava. Na osnovu toga će se računati kojem eneregetskom razredu pripada zgrada“, objašnjava Srđan Todorović, direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS.

Što više uslova ispuni objekat, povećavaće se njegova vrijednost na tržištu. Kako energetska efikasnost bude veća, odnosno rasipanje energije manje, to znači da će onaj ko kupi objekat imati manje troškove zagrijavanja.

“Samim tim cijena objekta koji ima veću energetsku efikasnost biće veća”, ističe Todorović.

On dodaje da će nova obaveza sigurno zahtijevati veća ulaganja kod gradnje objekata, ali napominje da se ovdje radi o ulaganjima čiji povrat se očekuje od tri do sedam godina.

Investitori će morati sami da finansiraju gradnju novih zgrada u skladu sa važećim propisima.

“Za znatnije ulaganje u objekte privatnog sektora radi provođenja mjera energetske efikasnosti, RS ne raspolaže budžetom za subvencije”, kaže Miladin Gaćanović, pomoćnik ministra za građevinarstvo.

Finansiranje ili sufinansiranje projekata koji se odnose na energetsku efikasnost predviđeno je posredstvom Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, kada se obezbijedi novac za te namjene iz namjenskih izvora, kreditnih zaduženja, grantova i slično. U Fondu očekuju da se, po ugledu na zemlje okruženja, usvoji propis kojim bi se naknade od zagađivača vazduha koristile za podršku povećanju energetske efikasnosti, jer energetska efikasnost smanjuje zagađanje.

REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA

U Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS kažu da će sve postojeće zgrade u javnom sektoru morati da se rekonstruišu radi povećanja energetske efikasnosti.

“ To je predviđeno međunarodnim ugovorima koje su RS i BiH potpisale, tako da su neki od pilot – projekata koji se odnose na ove objekte već u realizaciji”, naveo je Gaćanović.

(Izvor: Euro Blic)