Нова правила грађења у РС – Сертификат диже цијену

Свака нова зграда већа од 200 квадратних метара мораће да има енергетски сертификат. Без те потврде, којом ће се утврђивати минимални услови који се односе на енергетску ефикасност као што су термоизолациона фасада, начин загријавања и слично, ниједан објекат неће моћи да добије употребну дозволу, а самим тим ни да се прометује на тржишту.

Енергетски сертификат издаваће стручњаци који ће прегледати зграде, а чија обука почиње ускоро.

“Стручњаци ће урадити „енергетски преглед“, односно утврдити каква је изолованост објекта, какви су отвори, столарија, да ли је објекат „утопљен“ и не расипа енергију и на који начин се загријава. На основу тога ће се рачунати којем енерегетском разреду припада зграда“, објашњава Срђан Тодоровић, директор Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС.

Што више услова испуни објекат, повећаваће се његова вриједност на тржишту. Како енергетска ефикасност буде већа, односно расипање енергије мање, то значи да ће онај ко купи објекат имати мање трошкове загријавања.

“Самим тим цијена објекта који има већу енергетску ефикасност биће већа”, истиче Тодоровић.

Он додаје да ће нова обавеза сигурно захтијевати већа улагања код градње објеката, али напомиње да се овдје ради о улагањима чији поврат се очекује од три до седам година.

Инвеститори ће морати сами да финансирају градњу нових зграда у складу са важећим прописима.

“За знатније улагање у објекте приватног сектора ради провођења мјера енергетске ефикасности, РС не располаже буџетом за субвенције”, каже Миладин Гаћановић, помоћник министра за грађевинарство.

Финансирање или суфинансирање пројеката који се односе на енергетску ефикасност предвиђено је посредством Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност, када се обезбиједи новац за те намјене из намјенских извора, кредитних задужења, грантова и слично. У Фонду очекују да се, по угледу на земље окружења, усвоји пропис којим би се накнаде од загађивача ваздуха користиле за подршку повећању енергетске ефикасности, јер енергетска ефикасност смањује загађање.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНИХ ЗГРАДА

У Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС кажу да ће све постојеће зграде у јавном сектору морати да се реконструишу ради повећања енергетске ефикасности.

“ То је предвиђено међународним уговорима које су РС и БиХ потписале, тако да су неки од пилот – пројеката који се односе на ове објекте већ у реализацији”, навео је Гаћановић.

(Извор: Euro Blic)